บริการของเรา

บริการขนส่งแบบออนดีมานด์ของเรารองรับทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดใหญ่และลูกค้าทั่วไป

บริการขนส่งแบบออนดีมานด์ของเรารองรับทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดใหญ่และลูกค้าทั่วไป ไม่ว่าคุณจะต้องส่งสินค้าขนาดเล็กหรือส่งสินค้าขนาดใหญ่ ภายในระยะเวลาที่คุณต้องการ ทีมของเราพร้อมที่จะให้บริการที่เหนือระดับด้วยเทคโนโลยีของเราที่สามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ กับระบบ GPS ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถติดตามสิ่งของหรือสินค้าที่กำลังจะส่งไปจนถึงปลายทางได้ทุกขั้นตอนผ่านระบบออนไลน์ของเรา นอกจากนั้น Gomove ก็ยังมีบริการเสริมต่างๆ ให้คุณปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า และทั้งหมดนี้คือหัวใจของการบริการขนส่งแบบออนดีมานด์ของเรา

โดยแบ่งบริการรถส่งของขนของไว้ 7 ประเภท ดังนี้

รถมอเตอร์ไซค์

ค่าบริการเริ่มต้น 30 บาท
ค่าบริการมาตรฐานกิโลเมตรละ 5 บาท

บริการเสริม

 • ไปกลับ 90 บาท
 • เพิ่มจุดส่งของ 25 บาท
 • บริการเดินเอกสารทั่วไป 20 บาท
 • บริการช่วยซื้อและยกของ 20 บาท
 • เก็บเงินปลายทาง COD 30 บาท

รถยนต์

ค่าบริการเริ่มต้น 79 บาท
ค่าบริการมาตรฐานกิโลเมตรละ 7 บาท

บริการเสริม

 • ไปกลับ 300 บาท
 • เพิ่มจุดส่งของ 30 บาท
 • บริการยกของโดยคนขับ 100 บาท
 • บริการช่วยซื้อและยกของ 120 บาท
 • เก็บเงินปลายทาง COD 30 บาท

รถกระบะ

ค่าบริการเริ่มต้น 159 บาท
ค่าบริการมาตรฐานกิโลเมตรละ 9 บาท

บริการเสริม

 • ไปกลับ 350 บาท
 • เพิ่มจุดส่งของ 50 บาท
 • บริการยกของโดยคนขับ 150 บาท
 • ส่งคืนใบส่งสินค้า POD ทางไปรษณีย์ 80 บาท
 • เก็บเงินปลายทาง COD 30 บาท

รถกระบะตู้ทึบ

ค่าบริการเริ่มต้น 198 บาท
ค่าบริการมาตรฐานกิโลเมตรละ 9 บาท

บริการเสริม

 • ไปกลับ 350 บาท
 • เพิ่มจุดส่งของ 50 บาท
 • บริการยกของโดยคนขับ 150 บาท
 • บริการช่วยยกของโดยคนขับและผู้ช่วยอีก 1 คน 350 บาท
 • เก็บเงินปลายทาง COD 30 บาท

รถกระบะโครงเหล็กสูง

ค่าบริการเริ่มต้น 360 บาท
ค่าบริการมาตรฐานกิโลเมตรละ 15 บาท

บริการเสริม

 • ไปกลับ 350 บาท
 • เพิ่มจุดส่งของ 50 บาท
 • บริการยกของโดยคนขับ 150 บาท
 • บริการช่วยยกของโดยคนขับและผู้ช่วยอีก 1 คน 400 บาท
 • เก็บเงินปลายทาง COD 30 บาท
รถ 4 ล้อจัมโบ้

รถ 4 ล้อจัมโบ้

ค่าบริการเริ่มต้น 600 บาท
ค่าบริการมาตรฐานกิโลเมตรละ 18 บาท

บริการเสริม

 • ไปกลับ 400 บาท
 • เพิ่มจุดส่งของ 80 บาท
 • บริการยกของโดยคนขับ 150 บาท
 • บริการช่วยยกของโดยคนขับและผู้ช่วยอีก 1 คน 400 บาท
 • เก็บเงินปลายทาง COD 30 บาท
รถ 6 ล้อ

รถ 6 ล้อ

ค่าบริการเริ่มต้น 2,500 บาท
ค่าบริการมาตรฐานกิโลเมตรละ 25 บาท

บริการเสริม

 • บริการช่วยยกของโดยคนขับและผู้ช่วยอีก 1 คน 1,200 บาท
 • บริการช่วยยกของโดยคนขับและผู้ช่วยอีก 2 คน 1,800 บาท
 • ยาวพิเศษเกิน 6.5 เมตร 250 บาท
 • เพิ่มจุดส่งของ 200 บาท
 • เก็บเงินปลายทาง COD 30 บาท

รายละเอียดของบริการเสริมพิเศษเพิ่มเติม ดังนี้

1. ค่าบริการล่วงเวลา

เวลา 00:00-05:59 น.

 • มอเตอร์ไชค์: XX บาท
 • รถยนต์ : XX บาท
 • รถกระบะ : XX บาท
 • รถกระบะตู้ทึบ : XX บาท
 • รถกระบะโครงเหล็กสูง : XX บาท
 • รถบรรทุก 4 ล้อ : XX บาท
 • รถบรรทุก 6 ล้อ : XX บาท

เวลา 00:00-03:59 น.

 • มอเตอร์ไชค์: XX บาท
 • รถยนต์ : XX บาท
 • รถกระบะ : XX บาท
 • รถกระบะตู้ทึบ : XX บาท
 • รถกระบะโครงเหล็กสูง : XX บาท
 • รถบรรทุก 4 ล้อ : XX บาท
 • รถบรรทุก 6 ล้อ : XX บาท

2. ค่าบริการรอเกินเวลา (นับจากเวลาที่คนขับไปถึงจุดนัด และรอผู้ส่งหรือผู้รับเกิน 25 นาที จะมีการเก็บค่าบริการเพิ่ม ดังนี้

ชั่วโมงแรก (รวมการรอใน 25 นาทีแรก)

 • มอเตอร์ไชค์: XX บาท
 • รถยนต์ : XX บาท
 • รถกระบะ : XX บาท
 • รถกระบะตู้ทึบ : XX บาท
 • รถกระบะโครงเหล็กสูง : XX บาท
 • รถบรรทุก 4 ล้อ : XX บาท
 • รถบรรทุก 6 ล้อ : XX บาท

ชั่วโมงที่ 2 (รวมการรอใน 25 นาทีแรก)

 • มอเตอร์ไชค์: XX บาท
 • รถยนต์ : XX บาท
 • รถกระบะ : XX บาท
 • รถกระบะตู้ทึบ : XX บาท
 • รถกระบะโครงเหล็กสูง : XX บาท
 • รถบรรทุก 4 ล้อ : XX บาท
 • รถบรรทุก 6 ล้อ : XX บาท

3. ค่าธรรมเนียมการยกเลิกงานขนส่ง

เรียกใช้งาน ภายใน 3 ชม.

 • มอเตอร์ไชค์: XX บาท
 • รถยนต์ : XX บาท
 • รถกระบะ : XX บาท
 • รถกระบะตู้ทึบ : XX บาท
 • รถกระบะโครงเหล็กสูง : XX บาท
 • รถบรรทุก 4 ล้อ : XX บาท
 • รถบรรทุก 6 ล้อ : XX บาท

เรียกใช้งานล่วงหน้า 3 ชม. ขึ้นไป (ทุกประเภทรถ)

 • ชําระ 50 (เฉพาะค่าขนส่งเท่านั้น แต่ไม่น้อยกว่า ค่าบริการเริ่มต้น โดยไม่นับรวมถึงบริการเสริมอื่นๆ)